Ženské meno Bohumila má slovanský pôvod a jeho význam je "milá bohu". S nositeľkámi tohto mena sa tak u nás, ako i na Slovensku stretávame zriedkavo.