Meno Miroslav má slovanský pôvod a význam mena je "mier slávi", "mierumilovný". Nositeľov tohto u nás zaužívaného mena oslovujeme prevažne Miro, Mirko, Miňo.

Osobnosti: 
Miroslav Benka (životopis)
Miroslav Demák (životopis)
Miroslav Pavlovič (životopis)