Rastislava je ženská podoba mužského mena Rastislav, ktorý má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "ten, kto rastie v sláve". Meno Rastislava patrí medzi menej zaužívané.