Darko je staroslovanské meno utvorené zo slova dar (darovať). Existujú aj zmienky, že je toto meno utvorené z latinského "Donatus" čo vo voľnom preklade znamená „darovaný“. V minulosti meno Darko bolo ojedinelé, ale v súčasnosti sa v Srbsku veľmi často vyskytuje. Z neho sú utvorené mená Dara, Darka, Daro a Daroje.