Mužské meno Dárius je peržského pôvodu, s významom ochranca. Jeho podoba ženského mena, ktorá je u nás zaužívanejšia je Dária.