Vesna je ženské meno, ktoré v slovanskej mytológii patrilo bohyni jari. Súlad s touto bohyňou zaručoval zvládnutie mohutného nástupu jari, keď ľuďom hrozia jarné únavy, chrípky, herpesy a pod. Po mene Vesna často siahajú básnici, keď hovoria o ročnom obdobý jar.

Vesna má hlboké indoeurópske korene a na komparovanie môžeme použiť napr. aj litovské vásara = leto, grécke éar / Fesar, lat. vér, staroislandské vár = jar, sanskritové vasana, vasar = včas, za rána, jar, avestínske vanri, vasr-i = jarné, arménske garum = jar, či proto indoeurópske vesr, ves-n = jar, zvestovanie.

V Srbsku je toto meno bežne zaužévané.