Meno Svetlana má slovanský pôvod a znamená "svetlá". Nositeľky tohto, u nás častého mena, oslovujeme Svetlanka, Svetluška.