Ženské meno Matilda má nemecký pôvod a jeho význam je "silná, udatná bojovníčka". Nositeľky tohto mena oslovujeme Tilda, Tilduška. U nás je veľmi zriedkavé.