Mužské meno Fridrich má germánsky pôvod a jeho význam v preklade je " mierumilovný vladár" (stnem. fridu + richi). Významom sú mu blízke mená Miroslav, Slavomír, Ľubomír, nem. Fritz (Fric), maď. Frigyes (Friďeš), čes. Bedřich. Domáca podoba tohto u nás menej zaužívaného mena je Frico.