Mužské meno Jadran vzniklo pod vplyvom srbochorvatského prostredia a zjavilo sa najprv medzi krajanmi vo Vojvodine a v Slavónsku. Predstavuje však podobu mena Adrián.