Mužské meno Saša je skratkou mena Alexander, ktoré má grécky pôvod a v preklade znamená "obranca mužov". U nás sa často vyskytuje a jeho ženská podoba je Saša, Saška.