Meno Alexander má grécky pôvod a v preklade znamená "obranca mužov". Nositeľov tohto nielen na na Slovensku, ale aj v Srbsku (v podobe Aleksandar) zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Alex, Alexa, Saša.