Mužské meno Lazár má pôvod v hebrejskom El(h)házár a v preklade znamená Boh (mu) pomohol. Medzi Slovákmi v Srbsku je toto meno ojedinelé, ale medzi Srbmi je bežne zaužívané.