Valentín z latínskeho Valentinus (valens silný, zdravý), rovnaký pôvod má meno Valér (dom. Valent, Valo).