Velimír je južnoslovanské meno s pôvodným významom veľký mier (svet), dom. Veľo.