Zoroslav je novšie slovanské meno, jeho pôvodný  význam by bol oslavujúci zoru, zorničku.