Slovanské meno Rastislav vo voľnom preklade znamená "ten, kto rastie v sláve". Nositeľov tohto mena oslovujeme Rasťo, Rastík a medzi vojvodinskými Slovákmi patrí medzi zaužívané mená.