Meno Sáva má pôvod v hebrejskom slove „Saba“ čo znamená „starec“, „starý otec“. V Srbsku je veľmi rozšírené už niekoľko storočí vďaka kultu Rastka Nemanjića, prvého srbského archiepiskopa, známeho pod menom Sveti Sava. Menej je zastúpené u Macedoncov a Bulharov pokým sa u iných slovanských národov vyskytuje ojedinele. Podobne ani pre Slovákov žujúcih v Srbsku toto meno nie je časté.