Ján Čáni

režisér
( 11. February 1971 )

Dr. Ján Čáni (11.02.1971, Nový Sad) je diplomovaný divadelný režisér (VŠMU-1995, Akademija dramskih umetnosti, Beograd-2000) a doktor dramatických umení (Vysoká škola múzických umení v Bratislave – 2004, Univerzitet u Novom Sadu – 2010). Pôsobí v profesionálnom divadle (Bratislava, Kragujevac a Báčsky Petrovec) a ochotníckom divadle (Brezno, Lapovo, Kovačica, Erdevík, Hložany a Báčsky Petrovec). Je účastníkom profesionálnych divadelných festivalov v Belehrade, Kragujevci, Kruševci, Pirote, Dimitrovgrade, Zrenjanine, Kotore, Azerbajdžane... ako aj prestížnych ochotníckych divadelných festivalov v Martine, Prijepolji, Pančeve, Kule, Starej Pazove, Bečeji...

Ján Čáni je od roku 1999 zamestnancom RUV RTV Vojvodiny kde pracuje ako režisér. V rokoch 2005-2006 bol riaditeĺom Slovenského vojvodinského divadla.

Na profesionálnom pláne prvoradým záujmom mu je divadlo pre deti. Rovnako tak na teoretickom (téma doktorskej dizertácie: Svet hier – Výrazové prostriedky divadelnej réžie v divadle hranom deťmi za stavu postmoderny) ako aj praktickom poli (režisér, dramaturg a scénický výtvarník festivalovo ocenených predstavení Bajkamo bajku, Gusari, Duchovplná rozprávka, Pirati a Alica v zázračnej krajine).

Predstavenia pre dospelých: Murlin Murlo, Oni niotkuda, Sex noci svätojánskej, Kolobežka... majú festivalový životopis.

Režisérom je množstva rozhlasových a televíznych projektov, tak pre deti (festivalové projekty: Bartolomej Kolumbus v Erdevíku, Naša škola, Stredosvedčania, Ako rástol Igorko...) ako aj dospelých (festivalové projekty: Osud sálašov a sálašanov, Hold jedlám zašlých čias, Petrovská zabíjačka u Rybovičov, Sedliacka pec...).

Organizačne preferuje medzinárodné kooprodukčné projekty na relácii Nový Sad-Bratislava(Sterijino pozorije), Kragujevac-Martin(Joakim fest), Martin,Bratislava-Báčsky Petrovec(Nová dráma, Petrovské dni divadelné)... Témy štúdií prezentovaných na rôznych snemovaniach (Praha, Bratislava, Martin, Kragujevac, Nový Sad...) sa týkajú prevažne fenoménu menšinových-okrajových divadelných produkcií, tak v detskom ako aj v divadle pre dospelých (napríklad publikácia Pátos národných prísah skúma smernice prvých divadelných profesionálov Dolnej zeme v Rakúsko-Uhorsku v období 1848-1918). 

Ján Čáni je nositeľom ceny za vynikajúci prínos rozvoju a popularizácii divadla pre deti vo Vojvodine.