Najmenšia báseň

Creator(s): 
Jan Holubek
Publisher: 
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Date : 
18.12.2011

 

Composer: Ján Holúbek

Text writer: Miroslav Antić

Singer: Daniela Greksová

 

Najmenšia báseň

 

Toto je najmenšia báseň.

Menšia než máčik makový.

 

V nej je len jeden úsmev

a list chlapcovi.

 

Ak vieš od koho je

netreba mnoho slov.

 

Ak nevieš od koho je

čo teba do toho.

 

 

You need Flash player to see this content.