Luna

Creator(s): 
Zare Govorčin
Date : 
október 2015

spieva: Renata Lovásová

hudba: Zare Govorčin

text: Slovenka Benková-Martinková

úprava: Samuel Kováč ml.

You need Flash player to see this content.