Jan Knjazovic

naivni slikar
Jan Knjazovic
( 1925 - 1986 )

Završio je šest razreda osnovne škole. Bavio se zemljoradnjom, a pred kraj života sve više i isključivo slikarstvom. Prve uspešne korake na likovnom planu napravio je u vojsci 1944. godine. Bio je čovek vesele naravi i u svom stvaralaštvu izbegavao je tužne motive. Slikao je seljane u trenucima odmora i zabave.

Naslikao je 2030 slika, priredio blizu 100 samostalnih izložbi i učestvovao je na preko 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izlagao je na Kovačičkim oktobrima od 1952-1985.

Za svoje stvaralaštvo dobio je mnoga društvena priznanja a najvrednija Zlatna plaketa MK SSRNV u Kovačici povodom jubilarnog 30. Kovačičkog oktobra.