Udruženje slovačkih žena u Kisaču

Už v roku 1921 v Kysáči jestvoval Spolok česko – slovenských žien. Tento spolok však roku 1990 prestal byť činný a súčasný spolok žien v Kysáči bol založený roku 2003. Má 50 členov. Predsedníčkou spolku je Ľudmila Berediová-Stupavská. Členky sa zúčastňujú na rôznych manifestáciách ako doma tak i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňujú na Zlatej bráne, kde vždy usporiadajú zaujímavé výstavy, Slovenských národných slávnostiach, Tortiáde v Aradáči, Kulpínskej svadbe, na Slovensku na Etno – gastro festivale a Dňoch Tisovca. Ďalej nasledujú zúčastnenia na fazuľovej manifestácií v Temerine (Pasuljijada), kapustovej manifestácii vo Futogu (Kupusijada). December je naplánovaný pre Vianočný bazár v Belehrade, ktorý má humanitárny cieľ a na tomto podujatí sa spolu zúčastňujú s veľvyslanectvom slovenskej republiky. Bohatou výstavou ručných prác sa predstavili aj na festivale starodávnych jedál, ručných prác, folklóru a remesiel Siriško prelo v Sirigu.

Spolok organizuje aj rôzne prednášky zo zdravotníctva, poľnohospodárstva, hortikultúry, náboženstva, o výchove detí a v rámci Asociácie slovenských spolkov žien sa zúčastňujú aj v Banskej Bystrici na Medzinárodnej súťaži v prednese prózy a poézie Vansovej Lomnička, kde získali pozoruhodné ocenenia.

Členky sú úspešné aj v pestovaní kvetov. V minulom roku sa zúčastnili na XX kvetovej manifestácií Lepa Kata, kde sa hodnotia najkrajšie kvetové záhradky. V minulom roku najvyššiu cenu Grand Prix si vypestovala Božena Hlošková z Kysáča.

Ako jedno z najhlavnejších podujatí, ktoré organizuje spolok žien je Deň kysáčskej sármy. Toto podujatie sa organizuje v septembri a trvá už päť rokov. Sármu chystajú tak ako sa aj v minulosti chystalo – v sedliackych peciach. Na podujatí sú privítané aj ženy z iných osád a jedla je vždy nadostač, veď vždy zakrútia viac ako 1500 gučiek sármy.

Spolok má aj svoju etno izbu, ktorá je vyzdobená starými maľovanými posteľami, rôznymi výšivkami a vôbec všelijakými starodávnymi exponátmi, ktoré svedčia o slovenskej vojvodinskej etno kultúre.

Spolok spolupracuje s Ústavom pre rovnoprávnosť pohlaví, so spolkom z Banskej Bystrice, kde pracujú na projekte agroturizmu, s Úniou žien Slovenska a tiež aj s početnými ženskými spolkami vo Vojvodine.

Jasmina Panik

Združenia slovenských žien