Reply to comment

Radio Kisač 1965 – 2015

Antologija radova Radio Kisač 1965 – 2015 izašla je kao rezultat projekta, koji je bio realizovan prilikom proslave 50 godina od osnivanja Radia Kisač, prve lokalne radio stanice u Vojvodini. Sažeti su tu i članci iz konferencije, koja se održala 8. maja 2015.g. u tadašnjem Kulturno-informativnom centru Kisač u okviru kojeg je radio i funkcionisalo. 

Radove na ovu temu su napisali i pročitali: Mihal Đurovka, Ana Jaško, Katarina Melegova-Melihova, Magdalena Lomen, Ljudmila Beređiova-Stupavska, Ružena Zaviš, Ana Privizer, Mihal Vrška, Mihal Ivičiak, Ondrej Hloška, Pavel Palik, Zuzana Filko, Kristina Filko, Elena Šranka, Darina i Ondrej Marčokovi, Zorica Pavlov, Vinko Stojaković, Marija Vozar, Mihal Francisti i Ana Leginj.

U knjizi je osim tekstova objavljen i Nedeljni ciklus programske šeme Radia Kisač za maj 2015, kao i logo radia koji je sačinio Nenad Leskovac a pre svega zanimljiva i značajna mapa lokalnih radiodifuznih stanica iz 1967. godine koja ističe da je Radio Kisač bio prvi radio u Vojvodini. Uspomene radnika i saradnika su bogato ilustrovane fotografijama koje su jedinstveni iskaz nekadašnje doba od 1. maja 1965.g., kad je radio počeo sa radom kao Omladinska radio stanica Kisač iz inicijative Jana Lomena, sve do danas. 

Možemo konstatovati da se na pripremi i realizaciji programa izmenjalo zaista mnogo saradnika, reditelja, novinara, moderatora, lektora  i tehničara. Neki su u radiu ostali decenijama, neki samo nekoliko nedelja, jer se kisački radio i u prošlosti kao i u sadašnjosti uvek borio sa nedostatkom finansijskih sredstava. Samo zahvaljujući neobičnoj strasti onih najsvesnijih i najistrajnijih Radio Kisač je istrajao, pronalažeći uvek nove i nove razloge i energiju da preživi.  

Sastavnik antologije kao i glavni i odgovorni urednik je Mihal Đurovka, za jezičku uredbu se pobrinula Katarina Meljih a grafičku uredbu je realizovao Mihal Madacki. Fotografije su obezbedili autori pojedinih članaka iz ličniih arhiva a najviše fotografija su sačinili Elena Šranka, Jasmina Panjik, Jan Jambrih, Branislav Kokavec i Mihal Đurovka. Izdavač antologije je Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar Kisač a štampala ga je štamparija GRAF Office u tiraži od 300 komada. 

izdavanje antologije je finansijski podržala Kancelarija za Slovake u dijaspori i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji. 

Release Date: 
2016

Reply

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.