Dnes je pondelok 26. septembra 2016
V sobotu 10. septembra v Kovačici a v nedeľu 18. septembra v Padine prebiehalo folklórne divadlo znázorňujúce svadobné zvyky a tradície týchto dvoch susedných dedín.
Petrovské dni divadelné tohto roku budú prebiehať od 17. do 26. septembra v rámci 150. výročia divadla v Petrovci.
Konala sa posviacka renovovaných miestností starej fary a promócia CD nosiča duchovných piesní Nad tebou bdie tvoj Pán v podaní speváckeho zboru evanjelickej cirkvi v Novom Sade.
K 210-ročnici založenia osady MOMS Padina vydal fotomonografiu menom Okamih pre večnosť, ktorej prezentácia sa uskutočnila 11. septembra v Základnej škole maršala Tita.
Členky padinského ženského spolku pri príležitosti 210. výročia založenia osady Padinčanom darovali ešte jedno podujatie - módnu prehliadku starodávneho padinského ľudového kroja.
41. Babinkove stretnutia sa uskutočnili v sobotu 3. septembra 2016 v sieni Domu kultúry Michala Babinku v Padine.
Zaujímavosťou a pútavým podujatím je už tradičná Detská svadba z Kovačice, ktorá 28. augusta 2016 prebiehala po 10. - krát na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Divadelný ústav Bratislava v pondelok 29. augusta 2016 v miestnostiach ÚKVS usporiadali vernisáž divadelných kostýmov menom Kostýmový svet Marije Havran.
V poradí 8. ročník Dolnozemského jarmoka sa konal 26. augusta v stredisku rumunských Slovákov - Nadlaku.

Projekty

Cieľom projektu je vytvoriť dielo o kultúrnom vývine Slovákov s dôrazom na ich pôvod, migračné pohyby, osídľovacie procesy, kultúrne pretrvávanie, kultúrne zmeny a skupinové identity vo Vojvodine.
Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutné, ak chceme rozvíjať slovenskú komunitu v Srbsku a byť spoločnosťou s rozvinutým kultúrnym systémom.
Zbierka portrétov osobností vojvodinských Slovákov sa rozrastá. K doposiaľ šiestim zhotoveným obrazom v tomto roku pribudli ďalšie dva.

Ad libitum

You need Flash player to see this content.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Výkonná rada APV Ministerstvo kultúry RS Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva RS Svetové združenie Slovákov v zahraničí Slováci vo Svete - Internetový portál Slovákov žijúcich v zahraničí Завод за културу войводянских Руснацох Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Institutul de Culturâ al Românilor din Voivodina Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Zavod za kulturu Vojvodine Turistická organizácia obce Báčsky Petrovec Association for education and regional development

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Posledné komentáre